مطالب آموزشی   تنظیم setup
1391-10-19
تنظیم سنسور pr2e و pr2plus
1391-10-19

تنظیم سنسور pr2plus

ابتدا درب دستگاه را باز کرده و سپس 3 کلید روی پنل را نگه داشته دستگاه را روشن میکنیم

1 بوق میزند درب را میبندیم

St1  را 2 بار میزنیم

بعد از روشن شدن چراغ st2  موتور میچرخد . یک برگ کاغذ داخل دستگاه گذاشته دکمه st2  را میزنیم

بعد از خروج کاغذ دوباره کاغذ گذاشته و بعد از پایان چاپ دوبار local  را میزنیم .

خاموش.نام کالا قیمت تعداد

LEnamad