مطالب آموزشی   تنظیم setup
1391-10-14
تنظیم setup pr4sl
1391-10-14

تنظیم setup  دستگاه pr4sl  :

 

  1. ابتدا دستگاه را خاموش و با نگه داشتن کلید سمت راست دستگاه را روشن میکنیم
  2. بعد از لود کاغذ از پایین دستگاه شروع به چاپ موردی که باید تغییر کند میکند
  3. با زدن کلید سمت راست تیتر های مختلف setup به نوبت چاپ میشود
  4. برای تغییر هر گزینه با زدن دکمه چپ میتوان محتوای داخل تیتر را تغییر داد
  5. با زدن دکمه سمت راست اطلاعات را save  کرده
  6. بعد از چاپ مجدد setup  دستگاه را خاموش میکنیم


نام کالا قیمت تعداد

LEnamad