مطالب آموزشی   تنظیم setup
1391-10-14
تنظیم آلفا و بتا در DFX 8500
1391-10-14

تنظیم آلفا و بتا در DFX8500

قبل از هر کاری اعداد آلفا که بر روی پوزه هد نوشته شده را یادداشت نمایید. سپس اعداد  بتا 2 و بتا 3 و بتا 4 بر روی سینی کف دستگاه زیر ریبون سمت راست با خودکار بر روی یک برچسب کوچک نوشته شده است با یادداشت کردن آنها حالا کار را ادامه میدهیم

ابتدا کلید های ,(tractor select)(پایین  micro feed ) ( tear off ) را نگه داشته دستگاه را روشن کنید.

نگه داشتن سوییچ ها را تا زمانی که مکانیک شروع به حرکت کند ادامه  دهید . پس از رها کردن کلید ها صبر کنید تا چراغهای tractor select  هر دو شروع به چشمک زدن کند . حال یک بار دکمه pause را فشار داده صبر کنید تا چراغ نمایش عدد روی دستگاه یک عدد ثابت را نمایش دهد .

عدد نمایش داده شده همان عدد آلفا میباشد که بر روی هد چاپگر با رنگ قرمز نوشته شده ، با زدن میکرو فیدهای پایین و بالا میتوان این عدد را تغییر داد. در صورتی که عدد روی هد پاک شده بود یکی از اعداد بین 4 تا 6  را انتخاب نمایید.

بعد از این مرحله یکبار دیگر دکمه pause  را زده و صبر کنید تا نمایشگر عدد 0 را نمایش دهد در این مرحله به هیچوجه عدد را تغییر ندهید .

حال دوباره دکمه  pause را زده منتظر شوید تا عدد 2 به صورت چشمک زن نمایش داده شود.با زدن کلید میکرو فید بالا یا پایین  وارد قسمت beta2  میشوید . از روی جدول اعداد زیر با شمردن چراغها و تغییر آنها با میکرو فیدهای بالا و پایین به عدد مورد نظر برسید برای مثال برای عدد 412 باید چراغ ریبون روشن باشد و چراغ PAUSE  و بر روی نمایشگر عدد 2 نشان داده شود.و برای عدد 395 با ید چراغ ریبون خاموش باشد و تمام LED ها تا آخرین چراغ FONT  روشن باشد و نمایشگر عدد 5 را نشان دهد. بعد از اتمام تنظیم بتا 2 با زدن یکبار دکمه PAUSE  چراغ  نمایشگر عدد 3 را به صورت چشمک زن نمایش میدهد . حال یکی از کلیدهای میکرو فید بالا یا پایین را بزنید تا وارد بتا 3 شوید در این قسمت نیز مانند بتا 2 عدد مورد نظرتان را تنظیم کنید و با زدن کید PAUSE  وارد بتا 4 شده و پس از تنظیم آن مانند دیگر بتا ها  در آخر با زدن کلید PAUSE  تنظیم به اتمام میرسد .

ON

OFF

چراغهای پنل LED

10

0

PAUSE

20

0

TOP OF FORM

30

0

TEAR OFF

40

0

COPY

50

60

70

80

90

0

0

0

0

0

PITCH

.

.

.

FONT

400

300

RIBON

0-9

 

SEVEN SEGMENT – نمایشگر اعداد

 

 نام کالا قیمت تعداد

LEnamad