مطالب آموزشی   ریست Reset Hp Photosmarts
1392-07-07
Photosmart C7200
1392-07-07

SUPPORT MENU                                                                                             

1              *& # Then 1, 2, 3  and the printer will show the support menu                                                                                                   

2              Press the right arrow key twice to go to the reset menu                                                                                                              

3              Use the arrow keys to go to the semiful reset and press ok                                                                                                        

                        SERVICE MENU                                                                                                                        

1              *& # Then 3, 2, 9                                                                                                             

Manufacturing Menu                                                                                                                   

1              Print Photos & Redeye removal then Redeye removal then Print photos then Print photos                                                                                                         

Country & Language Prompt                                                                                                                     

1              Start Copy Black & Red Eye Removal                                                                                                      

NVM Reset-OOBE (full NVM reset + Clear Derivative)                                                                                                                   

1              Hold Print Photos & Photo Fix (While apply power)                                                                                                         

Extended Self Test Page                                                                                                                             

1              Press Cancel & Start Black                                                                                                           

Demo Page                                                                                                                       

1              Press Cancel & Start Color                                                                                                           

Tap Test                                                                                                                             

1              In Manufacturing Menu                                                                                                               

                                نام کالا قیمت تعداد

LEnamad