مطالب آموزشی   BROTHER
1394-09-01
ریست تونر BROTHER 5340
1394-09-01

برای ریست تونر چاپگر برادر 5340 مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

1 - دستگاه را خاموش کنید

2 - درب دستگاه را باز کنید

3 - در حالی که دکمه GO  را نگه داشته اید دستگاه را روشن کنید.

4 - نگهداشتن را ادامه دهید تا سه چراغ دستگاه روشن شود و پس از آن دکمه را رها کنید

5 - دکمه GO را 2 بار بزنید. تا چراغها روشن شود.

6 - اکنون دکمه GO را 6 بار بزنید

7 - درب دستگاه را ببندید.نام کالا قیمت تعداد

LEnamad