مطالب آموزشی   آموزش تعمیرات برد
1392-03-03 جلسه پنجم آی سی ...
1392-02-06 جلسه چهارم ترانزیستور ...
1392-01-17 جلسه سوم دیود و پل دیود ...
1392-01-09 جلسه دوم آشنایی با مولتی متر (اهم متر) ...
1391-12-29 جلسه اول آشنایی با قطعات ...


نام کالا قیمت تعداد

LEnamad